پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

 

پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر توسط دکتر کریم افشاری نیا / دکتر عشرت شلالوند/ نوشین روشن روان تنظیم شده است.  پروتکل ازدواج در هفت جلسه تنظیم شده است که هر جلسه با توجه به مقررات و قواعد خاص خود تنظیم شده است. متن کامل این پروتکل را می توانید در وب سایت فایل روان شناسی دانلود نمایید.

جلسه ی اول پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

اهداف :
۱٫ آشنا شدن با مراجعین و برقراری ارتباط عاطفی با ایشان
۲٫ ایجاد یک مشاوره ی ساخت یافته بر اساس سؤالات کاملاً مشخص

پروتکل ازدواج

پروتکل زوج درمانی

پروتکل زوج درمانی

در جلسه اول پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر ابتدا در اتاق مشاوره از زوجین دعوت می شود تا در جلسه ی مشاوره حضور یابند. آنها را با روی گشاده و برخوردخوب و مناسب می پذیریم. جهت برقراری فضای گرم و صمیمانه بین مشاور و مراجع، اندکی با آنها راجع به موضوعات فرعی صحبت می شود.

به عنوان مشاور، معارفه ی مختصری از خود به عمل می آوریم، خودمان را معرفی می کنیم و زوجین را هم تشویق می کنیم تا خود را معرفی نمایند و از هر یک می خواهیم دلیل حضور خود را در جلسه ی مشاوره به طور مختصر بیان کنند. زمانی که زوجین صحبت می کنند، مشاور سعی می کند با چهره ی گشاده و گوش دادن عمیق، رابطه ای گرم و عمیق با زوج ها برقرار سازد و فضای گرم به وجود آمده را در طول جلسات مشاوره حفظ نماید.

در ادامه جلسه اول پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر پس از مقدمات به عمل آمده، مشاور بر اساس زوج درمانی با ساختار که در پنج سؤال اساسی پروتکل ازدواج خلاصه می شود عمل می کند به این صورت که به زوجین می گوییم از هر کدام سؤالی می پرسم و می خواهم هر کدام به شیوه ی خودش به این سؤال پاسخ بدهد.

هر کدام جداگانه پاسخ این سؤالات را بدهید چرا که کلید حل مشکل شما پاسخ دادن به این سؤالات است و اساس کار ما در ادامه ی جلسات هم این سؤالات می باشند. پس از توضیحات
مشاور،هر کدام از سؤالات به طور جداگانه از زوجین پرسیده می شود:

اولین سؤال: دلیل آمدنتان به این جلسه این است که ازدواجتان را حفظ کنید،نیامده اید که طلاق
بگیرید؟

پس از آن ، در رابطه با سایر جلسات پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر اقدامات لازم صورت می پذیرد. همانطور که می دانید پروتکل ازدواج در رویکردهای درمانی مختلف می تواند متفاوت و منحصر به فرد باشد و در کل می توان پروتکل درمانی ازدواج را می توان مختلف دانست.

ویژگی های پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

 

تعداد جلسات : ۷ جلسه

نوع فایل : PDF

حجم فایل : ۱ مگابایت

تعداد صفحات : ۱۵ صفحه

زبان : فارسی