دانلود پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM

پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ) یکی از پرسشنامه های جهانی استاندارند می باشد. با توجه به تاثیر شیوه هاي فرزندپروري بر عزت نفس انسان، پژوهشگران شیوه هاي فرزندپروري را بر اساس دو بعد «پذیرندگی-پاسخ دهندگی» و «توقع داشتن-کنترل» طبقه بندي نموده اند.

با توجه به این ابعاد در پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ) سه نوع الگوي رفتاري والدین را ارائه نمود، الف) الگوی رفتاری مقتدرانه، ب) الگوي رفتاري مستبدانه و ج) الگوی رفتاری آسان گیر.

 

 

 

 

والدین داراي الگوي رفتاري مقتدارنه در امر تربیت فرزند خود کنترل و گرمی زیاد، والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم، والدین آسان گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می نمایند. هر کدام از شیوه هاي فرزندپروري پیامدهاي متفاوتی دارد.

شیوه فرزندپروري مقتدرانه و اطمینان بخش باعث می شود فرزندان سرزنده، شاداب، داراي عزت نفس بالا و خودکنترلی بالا باشند و همین امر باعث می شود که در دوره نوجوانی، از سطح بالاي جرات و موفقیت برخوردار باشند.

خانواده ها با شیوه فرزندپروري مستبدانه احتمالا فرزندان مضطرب، ناشاد و ناسازگار تربیت می کنند. شیوه فرزندپروري آسان گیر باعث می شود فرزند تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید و عملکرد ضیعفی در مدرسه از خود نشان دهد. بامریند روي نقشی که اقتدار یا کنترل والدین در ایجاد شایستگی سازنده در کودکان دارد، تمرکز داشت.

بامریند در پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ) و شایستگی سازنده را به عنوان مسئولیت پذیري اجتماعی، استقلال، گرایش به پیشرفت و سرزنده بودن تعریف نمود.

بامریند در طی مطالعات خود دریافت سبک مقتدرانه در شکل دهی شایستگی سازنده در کودکان پیش دبستانی بیشترین اثربخشی را داشت. مطالعات وي نشان داد که کودکانی که با سبک هاي مستبدانه و آسان گیر بار می آمدند شایستگی سازنده کمتري داشتند (سپهریان آذر و همکاران، ۱۳۹۲).

دانلود پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

پس از دانلود پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ) کلیه اطلاعات به صورت پی دی اف و با استفاده از اطللعاتی که در ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت، می توانند از این پرسشنامه استفاده نمایند. برای دانلود پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ) نیازمند پرداخت با توجه به کارت های عضو شبکه شتاب می باشید.

 

تعداد سوال : ۳۰ سوالمقیاس : طیف لیکرتحجم فایل : ۷۸۱ کیلوبایت
تفسیر و نمره گذاری : دارد تعداد صفحات : ۷ صفحه تعداد گویه ها : ۳۰ گویه
تعداد خرده مقیاس ها : ۳ روایی و پایایی : داردمنابع : دارد (فارسی و انگلیسی)