دانلود پرسشنامه روانشناسی

دانلود پرسشنامه روانشناسی به صورت کامل و جامع در تمامی زمینه ها در سایت فایل روانشناسی امکان پذیر می باشد. برای دانلود ره یک از پرسشنامه های روانشناسی تربیتی می توانید وارد سایت شده و پرسشنامه مورد نظر خود را خریداری نمایید.

لیست پرسشنامه های استاندارد روانشناسی

پرسشنامه های شخصیت، سلامت روان ، افسردگی ، آزمون های فرافکن ، تست های تشخیصی و انواع تست های دیگر از جمله مواردی است که تماما به صورت پرسشنامه های استتاندارد در اختیار کلیه کاربران و متخصصین قرار می گیرد.

بانک پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه ها شامل لیست کامل همراه با تفسیر و نمره گذاری می باشد. بنابراین در هر موردی که میل به دانلود پرسشنامه باشید، می توانید در فایل روانشناسی این پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

تفسیر و نموره گذاری پرسشنامه ها را می توانید به متخصصین سایت فایل روانشناسی بسپارید. نیمرخ همراه با تفسیر کامل در این زمینه برای شما گردآوری می گردد.

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM

دانلود پرسشنامه سیاهه خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان MTEB

پرسشنامه توانمندی های منش VIA-IS

دانلود سیاهه توانایی برانگیختگی جنسی هالبرت

دانلود پرسشنامه تجارب جنسی

دانلود پرسشنامه نگرش جنسی SAS

دانلود پرسشنامه کیفیت جنسی زنان SQOL-F

تست کتل قبل از ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه گرایش به رفتارهای پرخطر