پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی برای سنجش هوش فرهنگی در بین افراد طراحی شده است. تست هوش های مختلفی توسط روانشناسان طراحی شده است که هر یک از آنان موارد استفاده خاصی برای گروه های مختلف سنی خواهد داشت. مشخصات پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ در ادامه برای کلیه داوطلبان ارائه گردیده است. پرسشنامه هوش فرهنگی […]

تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس دو

تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو

تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو به صورت فایل پی دی اف می باشد . آزمون هوش کتل مقیاس دو یکی از انواع تست هوش است که همانند سایر آزمون های هوش به اندازه گیری هوشبهر در تمامی افراد می پردازد. آزمون هوشی کتل مقیاس دو در دو مقیاس A و B همانند تست هوش کتل و پاسخنامه آن به صورت جداگانه در جداول مجزا نمره گذاری هر یک از این مقیاس ها مشخص گردیده است.

در ادامه بخش کوتاهی از فایل تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو مقیاس دو که فایل دانلود آن در سایت فایل روانشناسی قرار داده شده است برای آشنایی با محتوای فایل راهنمای آزمون آر بی کتل ارائه خواهیم نمود.

آزمون هوشی کتل مقیاس دو

آزمون های نابسته به فرهنگ کتل برای سه سطح زیرپیش بینی شده است.

مقیاس ۱٫  برای کودکان ۴ تا ۸ ساله ، برای کودن ها و برای بزرگسالانی که در بیمارستان های روانی بستری هستند.

مقیاس ۲٫  برای کودکان ۸ تا ۱۳ ساله ،برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و برای اکثر کسانی که بیش از ۵۰ سال دارند.

مقیاس ۳٫  برای سطوح بالاتر از دیپلم ، برای دانشگاهیان و بزرگسالان باهوش.

آنچه در زیر می آید مقیاس ۲ آزمون آر بی کتل را شامل می شود.

موقعیت های متعددی ، در مدرسه یا در کارخانه وجود دارد که لازم است اجرای آزمون کمتر از نیم ساعت طول بکشد .به همین دلیل ، مقیاس ۲ طوری به دو فرم A و B تقسیم شده که اجرای یک سری کامل کمتر از نیم ساعت طول می کشد . اما اگر بخواهند اجرای آزمون زیادتر شود می توانند دو فرم را یک جا اجرا کنند.

قبل از تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو زمان لازم برای اجرای خود آزمون  ۱۴ دقیقه است. اما اگر زمانی را که صرف آموزش های لازم ، پر کردن ، صفحه اول و …. می شود به آن اضافه کنیم آزمایش روی هم رفته نیم ساعت خواهد بود.

روش اجرای آزمون هوشی کتل مقیاس دو

مقیاس ۲ باچهار روش قابل اجراست : با محدودیت زمانی یا بدون محدودیت زمانی ، انفرادی یا گروهی . دستوراتی که در زیر می آید اجرای آزمون با محدودیت زمانی را شامل می شود در مورد اجرای آزمون بدون محدودیت زمانی، کافی است قسمت هاییکه به فواصل زمانی مربوط می شود حذف گردد.

پس از انجام اعمال مقدماتی و معمولی آزمون هوشی کتل مقیاس دو به منظور مأنوس کردن آزمودنی یا آزمودنی ها با شرایط آزمایش و برانگیختن میل اجرای بهتر آن، آزماینده بایدخاطر نشان کند که در آخر  هر خرده تست برخی از سؤالات بسیار دشوار است و عملاً کمتر کسی پیدا می شود که بتواند در زمان تعیین شده به همه آنها پاسخ صحیح بدهد.

در عین حال آزماینده باید سفارش کند که آزمودنی ها می توانند تلاش کنند و بهترین پاسخ را تشخیص  دهند . او باید یاد آوری کند که برای همه سؤالات پاسخ بدهند و هیچ سؤالی رابدون پاسخ نگذارند. به عبارت دیگر ، از آزمودنی ها باید بدانند نمره منفی  وجود نخواهد داشت . قسمت های مختلف تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو در فایل مورد نظر وجود خواهد داشت.

آزمون هوشی کتل مقیاس دو

تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو