پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM

خودکارآمدی یکی از ویژگی‌های شخصیتی است که برای هر فردی، خصوصاً والدین بسیار مهم می‌باشد. برای سنجش این ویژگی پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM به تمامی روانشناسان معرفی گردید. خوشبختانه تست خودکارآمدی والدگری دومکا هم برای مادر و هم برای پدر قابل استفاده می‌باشد و در این زمینه هیچ مشکلی برای تفاوت چنسیتی وجود نخواهد داشت.

خودکارآمدی از جمله ویژگی‌های شخصیتی است که کمک می‌کند تا افراد به اهداف خود به نحو احسنت دست یابند. با توجه به اینکه سنجش ویژگی‌های شخصیتی از طریق پرسشنامه های شخصیت امکان‌پذیر می‌باشد زیرا می‌توان از طریق پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM علاوه بر پی بردن به شخصیت افراد، از نوع تربیت آنان در آینده نیز آگاه شد.

 

 

 

تست خودکارآمدی والدگری دومکا

 

تست خودکارآمدی والدگری دومکا به صورت طیف لیکرت درجه بندی می باشد بدین معنا که مراجعین باید برای پاسخ گویی به این سوال ها از نمره ۰ تا ۷ انتخاب نمایند. در واقع خودکارآمدی به معنای این نیست که افراد دارای تخصص می باشند. بلکه بدین معناست که وی به مهارت ها و توانایی خود ایمان و باور دارد و معتقد است که او می تواند موفقیت های لازم را به دست آورد.

خوشبختانه پرسشنامه PSAM  تعداد سوالات کمی دارد  همچین این مسئله موجب می شود که محققین با خیال آسوده بتوانند از این پرسشنامه استفاده نمایند. زیرا هم موجب بالا رفتن سرعت کار  هم راحتی و سهولت آن می شود. در زیر تمامی اطلاعاتی که در رابطه با فایل پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا PSAM  وجود دارد را ذکر نموده ایم. لازم به ذکر است که وب سایت فایل روانشناسی دارای نماد اعتماد زرین پال می باشد.

 

 

تعداد صفحات : ۴نمره گذاری : داردنمره گذاری معکوس : داردتفسیر : داردروایی و پایایی : دارد
منبع : داردتعریف مفهومی : داردتعریف پرسشنامه : داردتعداد سوالات : ۱۰نوع طیف : لیکرت ۷ درجه ای