پرسشنامه هوش فرهنگی برای سنجش هوش فرهنگی در بین افراد طراحی شده است. تست هوش های مختلفی توسط
روانشناسان طراحی شده است که هر یک از آنان موارد استفاده خاصی برای گروه های مختلف سنی خواهد داشت. مشخصات پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ در ادامه برای کلیه داوطلبان ارائه گردیده است.

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ همانند تفسیر و نمره گذاری آزمون هوشی آر. بی. کتل مقیاس دو کلیه نمرات و همچنین مولفه ها را به صورت جداگانه مشخص نموده است.
۱٫من از دانش فرهنگی که در تعامل با افراد با زمینه های فرهنگی متفاوت استفاده می کنم، آگاهی دارم.
۲٫من دانش فرهنگی ام را برای تعامل با افراد از فرهنگ های متفاوت که برایم ناآشنا هستند، تعدیل می کنم.
۳٫ من از دانش فرهنگی که در تعامل با فرهنگ ها به کار می برم آگاه هستم.
۴٫من دقت و درستی دانش فرهنگی ام را که برای تعامل با افراد از فرهنگ های مختلف به کار می گیرم، کنترل میکنم.

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی

امکان دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی در سایت فایل روانشناسی تنها با یک کلیک قرار داده شده است. پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران دارای روایی و پایایی مناسب در قابل یک فایل پی دی اف با مشخصات زیر می باشد.
تعداد صفحات : ۴نوع فایل : pdfنمره گذاری : داردطیف : لیکرت
روایی و پایایی : داردتعداد مولفه : ۴تعداد سوالات : ۲۰حجم فایل : ۵۰ کلیو بایت

کانال تلگرام فایل روان شناسی

کانال تلگرام فایل روان شناسی