با دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو علاوه بر دریافت پرسشنامه شش عاملی شخصیتی hexaco pi r ، به تفسیر هگزاکو ، روش اجری پرسشنامه ۶۰ سوالی هگزاکو دست خواهید یافت. در ادامه بخشی از اطلاعات درون فایل را برای شما ارائه نموده ایم.

پرسشنامه شش عاملی شخصیتی hexaco pi r  یکی از انواع پرسشنامه شخصیت می باشد که در سایت فایل روانشناسی امکان دانلود آن را قرار داده ایم و در جدولی که اطلاعات مربوط به دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو را قرار داده ایم می توانید در رابطه با محتویات فابل اطلاعات لازم را کسب نمایید.

پرسشنامه ۶۰ سوالی HEXACO-FFI-R

با توافق عمومی روانشناسان بر سر پنج عامل بزرگ شخصیتی به نظر می رسید که پایان بحث سنجش صفات کلی شخصیتی نزدیک است، اما بررسی های بیشتر نشان داد که زبان عاملی مخل در این زمینه است. مطالعات بین فرهنگی نشان داده است که ساختارهای بهتری نیز در این زمینه وجود دارد که مدل هگزاکو (HEXACO) یا مدل شش عاملی شخصیت حاصل این مطالعات است که در واقع به بازآرایی دوباره صفات پنج گانه در قالب شش صفت شخصیتی پرداخته است. کلمه HEXACO از سر کلمات شش بعد شخصیتی این مدل تشکیل شده است که عبارتند از موارد زیر:

 صداقت و تواضع Honesty-Humility
Emotionality هیجانی بودن
Extraversion برون گرایی
Agreeableness(versus Anger توافق جویی
Conscientiousness وجدانی بودن
Openness to Experience گشودگی به تجربیات جدی

از جمله امتیازات این مدل این است که با توجه به ساختار عوامل مورد سنجش و قدرت تبیین مدل، برای فرآیندهای سازمانی ای مانند جذب، نگهداری و توسعه بسیار مناسب است.

نحوه دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

برای دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو کافی است بر روی دانلود فایل که در پایان این اطلاعات وجود دارد کلیک کنید. پرداخت به صورت امن صورت خواهد پذیرفت. نماد اعتماد زرین پال می تواند اطمینان شما را برای پرداخت محقق نماید. در وارد نمودن آدرس ایمیل خود به هنگام دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو نهایت دقت را داشته باشید زیرا پس از پرداخت این فایل به ایمیل شما ارسال خواهد گردید.

پرسشنامه شش عاملی شخصیتی hexaco pi r

نتایج و تفسیر آنها
در خصوص مدل و ویژگی های نسخه های مختلف پرسشنامه شش عاملی شخصیتی hexaco pi r شخصیتی مطالعاتی در ایران نیز انجام گرفته است که از جمله آنها می توان به کارهای پالاهنگ و همکاران (۱۳۸۸) و آقا بابایی (۱۳۹۱) اشاره کرد که تقریباً در همه موارد مدل تایید و با کمی حذف و اضافه در ایتم ها ویژگی های روانشناختی (پایایی و اعتبار) این پرسشنامه مطلوب و قابل دفاع به لحاظ علمی ارزیابی کرده اند.

 

تعداد صفحات : ۹تعداد سوالات : ۶۰ فرمت فایل : pdfتفسیر : دارد
روایی و پایایی : دارد مولفه های پرسشنامه : دارد نحوه نمره گذاری : دارداطلاعات اضافی : دارد

 

 

کانال تلگرام فایل روان شناسی

کانال تلگرام فایل روان شناسی

تفسیر هگزاکو

شش عامل شخصیت هگزاکو

پرسشنامه شش عاملی شخصیتی hexaco pi r

دانلود پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

HEXACO-FFI-R